კომბო #1

 

სეჩუანი ნუდელსით და მოთუშული ბოსტნეულით


+ -